Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK

Site İçi Arama


Bilimsel Çalışmalarda
Güncel Yazılarda

Aktiviteler

Aşağıdaki forma üye olarak Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK'in etkinliklerinden haberdar olabilirsiniz.

Adınız Soyadınız


Mail Adresiniz


Diğer Yayınlar

I.V. Eroin Kullananlarda Aıds Korkusu ve Risk Davranışları

Dr. K. O. Karamustafalıoğlu, Dr. M. Y. Ağargün, Uzm. Dr. N. Eradamlar, Uzm. Dr. L. R. Alpkan, Doç. Dr. M. Beyazyürek, XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Bildiri Özet Kitabı)  1-4 Kasım 1990

Erkekte Gebelik Hezeyanı –Vak’a Bildirisi ve Literatür Değerlendirmesi

Dr. S. Serdaroğlu, Dr. N. Alpay, Dr. M. Y. Ağargün, Dr. M. Beyazyürek, XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Bildiri Özet Kitabı) 1-4 Kasım 1990

Bir Olgu Nedeniyle “Folie An Famille”

Dr. N. Alpay, Dr. L.Hanoğlu, Dr. M. Şuvag, Dr. M. Beyazyürek, XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Bildiri Özet Kitabı) 1-4 Kasım 1990

Uçucu Madde Kötüye Kullanımının Kişilik ve EEG Üzerine Etkisi

N.Alpay, A. Tolgay, C.Ulaşoğlu, B. Demirbek, S. Eren, M. Beyazyürek, Yirmi Sekizinci Ulusal Psikiyatri Kongresi Hacettepe Tıp Merkezi (Program / Bildiri Özetleri) 27- 30 Eylül 1992

Kliniğimizde Yatarak Tedavi Gören Yurtdışında Yaşayan Türklerde Madde Kullanım Problemleri ve Kültürel Özelliklerle İlişkisinin Saptanması

Kalyoncu A., Yılmaz S., Bolten A., Mırsal H., Pektaş Ö., Beyazyürek M, Bildiri Özet Kitabı (33.Ulusal Psikiyatri Kongresi), 01-04 Ekim 1997.
PDF İndir

İlk Kez Yatarak Tedavi Gören Alkol Bağımlılarının Sosyodemografik Özellikleri ve Erken Dönem Tedavi Sonuçları

Hasan Mırsal, Ayhan Kalyoncu, Özkan Pektaş, Sevinç Yılmaz, Mansur Beyazyürek, Bilimsel Çalışmalar Özet Kitabı (Abstract Book), 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Uydu Sempozyum: Dünyada Kültür ve Tanı, 29 Eylül / 3 Ekim 1998.
PDF İndir

Madde Bağımlısı Hastalarda Bir Demografik Çalışma

Doç. Dr. Can Tuncer, Dr. Çetin Ersül, Dr. Mansur Beyazyürek, Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu, XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi (Video- Poster Özetleri) 14- 18 Eylül 1987

Aids’de Psikososyal Faktörler

Dr. Can Tuncer,  Dr. Mansur Beyazyürek, Dr. Çetin Ersül, Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu, Dr. Armağan Samancı, Psk. Ayhan Tolagay, XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi ( Serbest Bildiri Özetleri)  19-23 Eylül 1988

Bir Anksiyolitik Olarak Buspıronun Uyuşturucu Madde Bağımlılarında Etkinliği

Mansur Beyazyürek,  Dr. Can Tuncer, Uz.Dr. Çetin Ersül, Dr. Armağan Samancı, Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu, XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi ( Serbest Bildiri Özetleri)  19-23 Eylül 1988

Panik Bozukluk ve Klinik Özellikleri

Doç. Dr. M. Beyazyürek, Dr. K. O. Karamustafalıoğlu, Doç. Dr. F. Maner, XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Bildiri Özet Kitabı)1-4 Kasım 1990

Alkol Bağımlılığında Demografik Özellikler

Uzm.Dr. L.R. Alpkan, Uzm.Dr. N. Eradamlar, Dr. M.Y. Ağargün, Dr. O. Karamustafalıoğlu, Doç. Dr. M. Beyazyürek, XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Bildiri Özet Kitabı) 1-4 Kasım 1990

Alkol Bağımlılığında Mükerrer Yatışı Etkileyen Faktörler

Dr. M.Y. Ağargün, Dr. K. O. Karamustafalıoğlu, Dr. L. R. Alpkan, Uzm. Dr. N. Eradamlar, Doç. Dr. M. Beyazyürek, Op. Dr. H. Toplamaoğlu, XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Bildiri Özet Kitabı) 1-4 Kasım 1990

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Özellikleri

Doç. Dr. F. Maner, Dr. K. O. Karamustafalıoğlu, Doç. Dr. M. Beyazyürek, XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Bildiri Özet Kitabı) 1-4 Kasım 1990

İki Olgu Nedeniyle De Clerambault Sendromu

Dr. M.Y. Ağargün, Dr. N. Alpay, Doç. Dr. M. Beyazyürek, XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Bildiri Özet Kitabı) 1-4 Kasım 1990