Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK

Site İçi Arama


Bilimsel Çalışmalarda
Güncel Yazılarda

Aktiviteler

Aşağıdaki forma üye olarak Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK'in etkinliklerinden haberdar olabilirsiniz.

Adınız Soyadınız


Mail Adresiniz


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1978-1980 Yıllarında Kliniğimizde Kronik Alkolizma Teşhisi ile Yatarak Tedavi Edilen 27 Hastanın Karaciğer Fonksion Testleri ile Kontrol Grubu Olarak Alınan 15 Psikozlu Hastanın Karaciğer Fonksion Testlerinin Kıyaslanması

Dr. Müfit Uğur, Dr. Mansur Beyazyürek, Dr. Ruhi Yavuz, Dr. Adnan Ziyalar, Yeni Symposium Sayı: 3-4 Temmuz / Ekim 1980

Bir Sturge- Weber Sendromu Vak’ası

Dr. Ertaç İlkay, Dr. Mansur Beyazyürek, Dr. Erdoğan Ertuğ, Yeni Symposium Sayı:1 Ocak 1982

Alkol Bağımlılığı Sendromunda Beyin Fonksiyonlarının Psikometrik Yöntem ile İncelenmesi

Dr. Salih Yaşar Özden, Psk. Dr. Acar Baltaş, Dr. Mansur Beyazyürek, Düşünen Adam Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yayın Organı Cilt:1 Sayı:1    Mart 1984

Dexamethasone Süpresyon Testinin Depresyonların Ayırıcı Tanısındaki Yeri

Dr. Mansur Beyazyürek , Dr. Salih Yaşar Özden, Dr. Ruhi Yavuz, Dr. Musa Tosun, Düşünen Adam Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yayın Organı Cilt:1 Sayı:6 Mart 1986

Opioid Yoksunluk Sendromunda Klonidin

Dr.Armağan Y.Samancı, Dr. Mansur Beyazyürek, Doç. Dr. Can Tuncer, Düşünen Adam Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yayın Organı Cilt:2 Sayı:3 Eylül 1988

Değişik Depresyon Gruplarında Trazodone’un Etkisi.

Doç. Dr. O. Arkonaç, Doç. Dr. C. Tuncer, Dr. Arif Verimli, Dr. M. Beyazyürek, Dr. Ç. Ersül, Dr. A. Kalyoncu, Dr. F. Toker, Dr. O. Karamustafalıoğlu, Düşünen Adam Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yayın Organı Cilt:2 Sayı:2  Haziran 1988
PDF İndir

Madde Bağımlılığı ve Yüksek Öğretimde Psikososyal Faktörler

Doç. Dr. Mansur Beyazyürek, Dr. Latif R. Alpkan, Dr. Nezih Eradamlar, Dr. K. Oğuz Karamustafalıoğlu, Dr. Ömer A. Özer, Düşünen Adam Bakırköy Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Dergisi  Cilt:3 Sayı:2
Mayıs 1990

İki Olgu Nedeniyle Cotard Sendromu

Dr. Mehmet Yücel Ağargün, Uz. Dr. Nihat Alpay, Doç. Dr. Mansur Beyazyürek, Düşünen Adam Bakırköy Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Dergisi  Cilt:3 Sayı:2 Mayıs 1990

İki Olgu Nedeniyle Pedofili ve Adli Psikiyatri

Uz. Dr. Nihat Alpay, Dr. Mehmet Yücel Ağargün, Doç. Dr. Mansur Beyazyürek, Uzm. Dr. Serdar Serdaroğlu, Düşünen Adam Bakırköy Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Dergisi  Cilt:3 Sayı:2 Mayıs 1990

Distimik Bozukluk: Muhtemel Alt-Tiplerin Özellikleri ( Dysthymic Disorder: Features of The Possible Subtypes)

Doç. Dr. Can Tuncer, Dr. Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu, Dr. Mansur Beyazyürek, Düşünen Adam Bakırköy Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Dergisi  Cilt:3 Sayı:2 Mayıs 1990

Ergenlik ve Erişkenlik Çağında Başlayan Manilerde Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Dr. K. Oğuz Karamustafalıoğlu, Dr. Nesrin Bozkan, Dr. M. Yücel Ağargün, Dr. Nihat Alpay, Dr. Mansur Beyazyürek, Dr. Nil Dincer,  Düşünen Adam Bakırköy Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Dergisi Cilt:4  Sayı:2 1991

İntravenöz Madde Kullananlarda Aıds Korkusu ve Risk Davranışlar

Dr. K. Oğuz Karamustafalıoğlu, Dr. M. Yücel Ağargün, Dr. Nesrin Bozkan, Dr. Latif Alpkan, Dr. Nezih Eradamlar, Doç.Dr. Mansur Beyazyürek: Düşünen Adam Bakırköy Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Dergisi Cilt:4  Sayı:2 1991

Alkol Bağımlılığında Nüks

Dr. Hasan Mırsal, Dr. Ayhan Kalyoncu, Dr. Özkan Pektaş, Dr. Tulga Şatır, Dr. Nursel Mırsal, Doç. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 Mart 2000.
PDF İndir

Yatarak Tedavi Gören Alkol Bağımlıları İçin Örnek Bir Tedavi Programı

A. Kalyoncu, H. Mırsal, Ö. Pektaş, T.Şatır, M. Serez, M. Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 Mart 2000.
PDF İndir

İlk Kez Yatarak Tedavi Gören Alkol Bağımlılarının Sosyodemografik Özellikleri ve Erken Dönem Tedavi Sonuçları,

Uz. Dr. Hasan Mırsal, Uz. Dr. Ayhan Kalyoncu, Uz. Dr. Özkan Pektaş, SHU Sevinç Yılmaz, Doç. Dr. Mansur Beyazyürek, Symposium (Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi), Cilt:38, Sayı:3, Temmuz 2000.
PDF İndir

Alkol Bağımlılığında Klinik Özellikler ve Sosyodemografik Değişkenler

Dr. Hasan Mırsal, Dr. Ayhan Kalyoncu, Dr. Özkan Pektaş, Dr. Nursel Mırsal, Doç. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi Cilt:1 Sayı 2, Ekim 2000.
PDF İndir

Alkol Bağımlılığında İntihar Davranışının Araştırılması

Dr. Hasan Mırsal, Dr. Özkan Pektaş, Dr. Ayhan Kalyoncu, Dr. Nursel Mırsal, Doç. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi Cilt: 2  Sayı: 1, Ocak 2001.
PDF İndir

Alkol Bağımlılığında Sosyodemografik Değişkenler, Klinik Özellikler ve Tedavi Sonuçlarının Cinsiyetler Arasındaki Farklılıklarının İncelenmesi

Dr. Özkan Pektaş, Dr. Ayhan Kalyoncu, Dr. Hasan Mırsal, Doç. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi Cilt: 2  Sayı 1, Ocak 2001.
PDF İndir

Alkol Bağımlılığında Nüks Nedenleri: Kesitsel Bir Çalışma

Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu, Dr. Hasan Mırsal, Dr. Özkan Pektaş, Dr. Ali Hilmi Yazıcı, Dr. Nursel Mırsal, Doç. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi Cilt: 2, Sayı: 2, Mayıs 2001.
PDF İndir

“Ayık” Alkol Bağımlılarının Grup Tutum Ölçeği ile Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Özkan Pektaş, Yrd. Doç. Dr. Hasan Mırsal, Yrd. Doç. Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu, Pratisyen Dr. Nursel Mırsal, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi Cilt: 2, Sayı: 3, Eylül 2001.
PDF İndir

Alkol Bağımlılığında Nüks Etme Sürecinde “Yüksek Riskli Durumların” Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu, Yrd. Doç. Dr. Hasan Mırsal, Yrd. Doç. Dr. Özkan Pektaş, Uz. Dr. Ali Hilmi Yazıcı, Uz. Dr. Özlem Yalnız, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi Cilt:2, Sayı:3, Eylül 2001.
PDF İndir

Alkol Bağımlılarında Karaciğer Fonksiyon Testleri ile Sosyodemografik – Klinik Özellikler Arasındaki İlişkiler

Yrd. Doç. Dr. Hasan Mırsal, Yrd. Doç. Dr. Özkan Pektaş, Yrd. Doç. Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi Cilt:3, Sayı:1, Nisan 2002.
PDF İndir

Alkol Bağımlılığında Nüks ve Eş Tutumları

Yrd. Doç. Dr. Özkan Pektaş, Yrd. Doç. Dr., Hasan Mırsal, Yrd. Doç. Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu, Uzm. Dr. Ahmet Tiryaki, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi, Cilt 3, Sayı:2, Ağustos 2002.
PDF İndir

Alkol Bağımlılarında Suçluluk ve Utanç Duyguları

Kalyoncu, Ö.A., H. Mırsal, Ö. Pektaş, Ö. Gümüş, D. Tan ve M. Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi, 3, 160-164 (2002).
PDF İndir

Tedaviye Dirençli Majör Depresyonu Olan Yaşlı Hastalarda Olanzapin Ekleme Tedavisi: Bir Açık Çalışma

Mırsal, H., Ö.A. Kalyoncu, Ö. Pektaş, D. Tan ve M. Beyazyürek, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 13, 1-5 (2003).
PDF İndir

Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Alkol Kullanımı

Pektaş, Ö., H. Mırsal, Ö.A. Kalyoncu, D. Tan ve M. Beyazyürek, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4, 26-29, (2003).
PDF İndir

Damar Yolundan Eroin Kullananlarda Hepatit B, Hepatit C ve HIV Yaygınlığı

Yrd. Doç. Dr. Hasan Mırsal, Yrd. Doç. Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu, Yrd. Doç. Dr. Özkan Pektaş, Araş. Gör. Dr. Devran Tan, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi Cilt:4, Sayı:1, Nisan 2003.
PDF İndir

Remisyondaki Alkol Bağımlılarında Kontrol Odağı

Yrd. Doç. Dr. Özkan Pektaş, Yrd. Doç. Dr. Hasan Mırsal, Yrd. Doç. Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu, Araş. Gör. Dr. Devran Tan ve Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi, 4, 72-75 (2003).
PDF İndir

Eroin Bağımlılarında İntihar Düşüncesi, Planı ve Girişimi

Psk. Ayşe Koyuncu, Yrd. Doç. Dr. Hasan Mırsal, Prof. Dr. M. Fatih Yavuz, Yrd. Doç. Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu ve Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi, 4, 101-104 (2003).
PDF İndir

Anksiyete ve Alkol Kullanım Bozukluğu İlişkisi: Bir Olgu Sunumu

Dr. Oya Bozkurt, Yrd. Doç. Dr. Özkan Pektaş, Yrd. Doç. Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu, Yrd. Doç. Dr. Hasan Mırsal ve Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi, 4, 123-126 (2003).
PDF İndir

Alkol Bağımlılarında Grup Etkileşimi ile Sosyodemografik Klinik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu, Yrd. Doç. Dr. Hasan Mırsal, Yrd. Doç. Dr. Özkan Pektaş, Araş. Gör. Dr. Nasibe Ünsalan ve Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4, 201-207 (2003).
PDF İndir

Near-Fatal Skin-Picking Due to Obsessive Compulsive Disorder Responding to Combined Fluoxetine and Cognitive-Behavioral Therapy: A Case Report

Dr. Emre Şahin, Yrd. Doç. Dr. Ö.Ayhan Kalyoncu, Yrd. Doç. Dr. Özkan Pektaş, Araş. Gör. Dr. Devran Tan, Yrd. Doç. Dr. Hasan Mırsal ve Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 14, (2004).
PDF İndir

Almanya’da Yaşayan Türk Eroin Bağımlılarının Tedavi Arama Davranışını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Dr. Özlem Yalnız, Yrd. Doç. Dr. Özkan Pektaş, Dr. Emre Şahin, Yrd. Doç. Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu, Yrd. Doç. Dr. Hasan Mırsal ve Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi, 5, (2004).
PDF İndir

Almanya’da Yaşayan Türk Eroin Bağımlılarının Tedavi Arama Davranışını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Yalnız Ö., Ö. Pektaş, E. Şahin, Ö.A. Kalyoncu, H. Mırsal ve M. Beyazyürek, Bağımlılık Dergisi, 5, 72-76, (2004).
PDF İndir