Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK

Site İçi Arama


Bilimsel Çalışmalarda
Güncel Yazılarda

Aktiviteler

Aşağıdaki forma üye olarak Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK'in etkinliklerinden haberdar olabilirsiniz.

Adınız Soyadınız


Mail Adresiniz


Güncel Yazılar

DOKTORLAR NE İSTİYOR


    19-20 Nisanda Türkiye genelinde eylem yapacak doktorlar ne istiyorlar? Neden böyle bir eylemi gerekli görüyorlar. Günlük yazılarımda sık sık ülkemizdeki sağlık sorunlarına değiniyorum. Yıllardır yazılarıma döktüğüm sorunlar artık meslektaşlarıma tak dedirtti ve hiç arzulamadıkları halde onları birtakım eylemlere sevk etti, seslerini duyurabilmek için. Sağlık bakanı ve diğer üst düzey politikacılar kendi popülist siyasi çıkarları uğruna doktorlara kulak vermek istemediler. Hatta ileri gidip hekimlik mesleğini aşağılayan ifadelerde bulundular. Mesleği sadece doktorun kazandığı paraya indirgediler. Doktorlar neden isyan ediyorlar?
Sağlıkta dönüşüm adı verilen ve uygulanmaya çalışılan sistem ilaç ve tıbbi malzeme firmalarını zengin etmeyi amaçlamıştır.
Özel ve kamu hastanelerinde baktığın hasta, yaptığın tetkik ve ameliyat sayısı kadar para kazanmaya dayalı performans sistemi getirilmiştir. Kısa ve orta vadede ki sonuçlarını görmeye başlıyoruz. 16 Nisan 2011 Cumartesi tarihli Hürriyet gazetesinin manşet haberine göre : 2002'de 1,5 milyon olan operasyon sayısı 2009'da 4,5 milyona çıktı. Kutu bazındaki ilaç tüketimi 750 milyondan 1,5 milyar kutuya çıkmış. Tabipler birliğinin görüşüne göre de etik olmayan uygulamalarda artış var.
Günlük yazılarımda Lanet başlığı ile verdiğim doktora yönelik şiddet de artış olması ve buna çare aranmaması
Tam gün yasası
Muayenehaneleri kapatmaya yönelik uygulamalar. “paracı” “muayenehaneci” gibi aşağılayıcı yaklaşımlar
Mesleki uygulamalarda olmazsa olmaz olan bağımsız davranmanın ortadan kaldırılmasına yönelik baskılar. Ve daha birçok sorunlar.    
    
    Peki biz hekimler ne istiyoruz? Kısaca:

İnsan onuruna yakışan bir yaşam istiyoruz,
Piyasaya düşürülmüş bir sağlık hizmetinin "oyuncusu", düşük ücretle/güvencesiz/uzun süre çalıştırılan bir "elemanı" değil, topluma adanmış mesleklerin onurlu üyeleri olarak GÖREVimizi gelecek kaygısı olmadan yapmak istiyoruz.
Sağlığın bir hak olduğu biliyoruz ve herkese sağlık, güvenli gelecek istiyoruz.
İş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, halkın sağlık hakkının önündeki engel olan her türlü katkı-katılım payının kaldırılmasını istiyoruz.
Doktorların tüccar, hastaların müşteri olmasını ve onların sırtından para kazanmak istemiyoruz.
Performans sisteminin sağlık ortamını ve hekimlik uygulamalarını değersizleştirdiğini, hekimlerin birbirlerinin rakibi olmasına neden olmasından dolayı hekimler arası ilişkileri bozduğundan dolayı kaldırılmasını istiyoruz.
Sağlık sistemindeki bozuklukların sorumlusu olarak hekimler ve sağlık çalışanlarının siyasiler tarafından hedef gösterilmesini istemiyoruz.


    Bu durum aynı şekilde devam ederse birkaç yıl sonra hiçbir vatandaş( siyasetçiler dahil) kaliteli, gerektiği gibi bir sağlık hizmeti alamayacak.
    Hekimlik öyle bir meslek ki.....
    Meslekten öte sanattır,
    Tanrıya en yakın insan olma halidir.
    Bu ülkede ve bütün dünyada bu böyledir.
    Ne yaparsanız yapın bunu değiştiremezsiniz.
    Hasta-hekim ilişkisi paradan, ticaretten çok daha fazla şeydir. Anlayamazsınız. Anlamanızı da beklemiyorum. Ancak; hekimlik uygulamasıyla kazanılan paranın ayıp- lekeli olarak algılanmasına da Yeter! Diyorum.

Prof. Dr. Mansur Beyazyürek
18.04.2011