Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK

Site İçi Arama


Bilimsel Çalışmalarda
Güncel Yazılarda

Aktiviteler

Aşağıdaki forma üye olarak Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK'in etkinliklerinden haberdar olabilirsiniz.

Adınız Soyadınız


Mail Adresiniz


Güncel Yazılar

LANET V: SUSMAYACAĞIZ    Hekimlere yönelik şiddet farklı boyutlarda artık. Ben buradan olayları lanetledikçe yetkililerin sessizliği artıyor.
    Hayır ! Hayır!
    Biz hekimiz. Hepimizden farklı bir mesleğin uygulayıcılarıyız. Ve bilinsin ki susmayacağız.
    Son yaşanan olayla ilgili TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlık Kolu'nun bildirisini köşemde sizlerle paylaşıyorum.
    Prof.Dr. Mansur BEYAZYÜREK
    26.04.2011
    
    ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ….
    KADIN HEKİME YÖNELİK BU ŞİDDETİ KINIYORUZ!

    Öfkeliyiz çünkü;
    Kocaköy Sağlık Ocağı hekimi Bahar Tekin görevi başında, üstelik devlet görevlisi bir kaymakam tarafından darpedildi.
    Kadın hekim arkadaşımız; kaymakamlık yazı işleri müdürünün hasta babasına evine giderek bakmadığı gerekçesiyle İlçe kaymakamı Muhammet Gürbüz’ün hakaretine maruz kaldı, tokatlandı ve tekmelendi. Hırsını alamayan kaymakam tarafından açığa alındı.
    Öfkeliyiz çünkü;
    Suçu görevi başından ayrılamayarak kendisini bekleyen acil hastalara bakmak olan kadın hekim arkadaşımızın uğradığı şiddet, hekimlerin maruz kaldıkları şiddetin ne ölçüde pervasızlaştığını, sakınmasızlaştığını, keyfileştiğini göstermesi bakımından örnektir.
    Öfkeliyiz çünkü;
    Görevi; hekime yönelik şiddete karşı önlem almakla yükümlü bir devlet görevlisi , görevini hiçe sayarak bir kadın hekime böylesi bir şiddetle saldırabilmektedir. Bu kabul edilemezdir.
    Öfkeliyiz çünkü;
    Bu şiddetin hepimize, tüm hekimlere yönelik olduğunu biliyoruz.

    Sağlıktaki aksaklıkların sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını işaret eden, yaşanan tüm aksaklıkların sorumluluğunu hekimlere yıkmakta sakınca görmeyen yöneticiler, hekimlere yönelik şiddetin sorumlusudurlar.
    Yapılan çalışmalar, bir yıl içinde çalıştıkları kurumda şiddete maruz kalan sağlık çalışanı oranının % 45 olduğunu göstermektedir. En fazla şiddete uğrayan grup ise bu örnekte görüldüğü gibi kadın pratisyen hekimlerdir.
    Şiddetin, %14 oranında sağlık yöneticileri ve idare tarafından uygulandığının saptanması, hekimler üzerindeki idari baskıyı göstermesi açısından önemlidir. Yöneticilerin beyaz gömleğimizin yakasına yapışmaları uyguladıkları sağlık politikalarının iflasının göstergesidir.
        ELİNİZİ ÜZERİMİZDEN, BEYAZ GÖMLEĞİMİZDEN ÇEKİN!

    Biz kadın hekimler, sağlıkta yaşanan olumsuzlukların hedef tahtası, günah keçisi olmayı reddediyoruz.
    Arkadaşımızın maruz kaldığı erkek devlet şiddetini kınıyor, hekim arkadaşımızdan özür dilenene ve görevini kötüye kullanan ilçe kaymakamı görevden alınana kadar bu olayın takipçisi olacağımızı bir kere daha tekrarlıyoruz.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu